tiêu chuẩn văn phòng phẩm

Công bố tiêu chuẩn cơ sở cho văn phòng phẩm

Công bố tiêu chuẩn cơ sở cho văn phòng phẩm

  Các mặt hàng trong nhóm văn phòng phẩm rất đa dạng và hầu như văn phòng nào cũng phải sử dụng để hỗ trợ cho công việc. Chúng là những vật phẩm nhỏ nhắn nhưng rất hữu dụng như: Giấy in, sổ ghi chép, bút viết, ghim, kẹp, bìa các loại, túi nhựa, cặp […]

Xem Thêm