Những lợi ích bất ngờ của sổ tay

Những lợi ích bất ngờ của sổ tay

Lịch sử đã ghi nhận, việc dùng sổ tay để ghi chép là một truyền thống lâu đời bắt nguồn từ Nhật Bản. Người Nhật Bản từ xưa đến nay vẫn luôn trang bị bên mình mọi lúc mọi nơi một cuốn sổ nhỏ. Trong thời buổi công nghệ ngày nay, dù cho các thiết bị công […]

Xem Thêm