Phân biệt các loại bút bi (phần 2)

Phân biệt các loại bút bi (phần 2)

Ở Việt Nam, để cho tiện người ta vẫn thường gom chung tất cả các loại bút có “bi” và gọi tên chung cho nó là “bút bi”, nhưng ở phần lớn các quốc gia khác trên thế giới họ phân biệt các loại bút bi thành khá nhiều loại dựa vào thiết kế, cấu […]

Xem Thêm
Phân biệt các loại bút bi (phần 1)

Phân biệt các loại bút bi (phần 1)

Bút bi là một loại văn phòng phẩm không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Bút bi có chứa một ống mực đặc, khi viết mực được in lên giấy là nhờ chuyển động lăn của một viên bi nhỏ, với đường kính khoảng từ 0,5 đến 1.2 mm, gắn nơi đầu ống chứa mực. Dưới […]

Xem Thêm